OM VÅR C60-OLIVOLJA

 

Vi på C&B Scandinavia har över 20 års erfarenhet av molekylär, medicinsk forskning. Vi började producera C60-olja därför att vi ville veta exakt vad som finns i flaskan och vi kände oss inte helt trygga med det som fanns på marknaden. Resultatet är en C60-olja av hög kvalitét som innehåller olivolja och kol. Ingenting annat.

Så här gör vi:

Vår C60-olja innehåller sublimerad C60 av högsta möjliga renhetsgrad, >99,99%, löst i en olivolja med en surhetsgrad under 0.1%.


Tillverkningen sker i tre steg där det första steget är tillblandningen. Detta steg börjar med att C60 sonikeras, dvs aggregat av C60 sprängs med hjälp av ljudvågor. Efter sonikering, låter vi olivoljan och C60 röras om ordentligt i ett slutet kärl på en magnetplatta dygnet runt under två veckor, 1 gram C60 per liter olivolja. Både sonikering och den långa tillblandningstiden är nödvändigt då C60 är mycket svårlösligt.


Steg två är centrifugering i 5000 G under 60 minuter. Genom detta kommer de C60 partiklar som ännu inte är lösta i oljan att sjunka till botten och kan därmed avlägsnas från lösningen.


Den homogena lösningen med olivolja och C60 tappas sedan på kärl och går vidare till tredje steget som innebär sterilfiltrering genom 0,22 mikrometers membran. C60-molekylen, som har en diameter på 7 Ångström (ca 0.7 nanometer) fastnar inte i ett sådant filter. Detta steg, som filtrerar bort eventuella bakterier, är framför allt för hållbarheten. Därefter tappas oljan omedelbart på flaska.


Vår C60-MCTolja är såklart framställd på samma noggranna sätt. MCToljan som används består av 60% kapryl och 40% kaprin.

 

 

C60-oljan (nedre) är vanligen brun/röd till färgen men kan variera något beroende på olivoljans färg. Här är en jämförelse med ursprungsoljan (övre) innan blandning

 
 

C&B Scandinavia 2018-2024